หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย สภามหาวิทยาลัย
  โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
  วาระการดำรงตำแหน่ง
  อำนาจและหน้าที่
  คณะกรรมการชุดปัจจุบัน
  คณะกรรมการของสภา มวล.
  สรุปผล/มติสภามหาวิทยาลัย
  แผนการประชุมสภา มวล.
คลิกเมนูย่อย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ
  ปรัชญาและปณิธาน
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
  องค์ประกอบ
  อำนาจและหน้าที่
  แผนการประชุม
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มวล.
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบ
  อำนาจและหน้าที่
  รายงานผลการดำเนินงาน
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบ
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ
  แนวปฏิบัติ
  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
  คำอุทธรณ์
  คำร้องทุกข์
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
5  คน  
 สถิติเดือนนี้
742  คน  
 สถิติปีนี้
3721  คน  
 สถิติทั้งหมด
43151  คน  
  IP : 50.17.162.174
20/9/2554

"..มุ่งสู่ปัญญา .. ล้ำหน้าสร้างสิ่งใหม่.. มอบใจให้องค์กร.. เอื้ออาทรต่อผู้อื่น..ยืนบนฐานความซื่อสัตย์..กะทัดรัดเด่นชัดในคุณค่า..ตรวจตราความรับผิดชอบ..ใฝ่รู้รอบมอบแบ่งปัน.."
Slideshow images
|
    มุมเรื่องสำคัญ
อ่านทั้งหมด
    มุมประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
    รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ โหลด 14 ครั้ง] 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ รอบครึ่งแรกปีงบประมาณ 2556 [ โหลด 3 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 [ โหลด 143 ครั้ง] 
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 [ โหลด 55 ครั้ง] 
  เอกสารประกอบวาระสภามหาวิทยาลัย 1/2557(3.1.4 และ 3.2.1) [ โหลด 16 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
    ผู้พัฒนาระบบ