หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย สภามหาวิทยาลัย
  โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย
  วาระการดำรงตำแหน่ง
  อำนาจและหน้าที่
  คณะกรรมการของสภา มวล.
  สรุปผล/มติสภามหาวิทยาลัย
  แผนการประชุมสภา มวล.
  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
  องค์ประกอบ
  อำนาจและหน้าที่
  แผนการประชุม
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ มวล.
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  อำนาจและหน้าที่
  องค์ประกอบ
  รายงานผลการดำเนินงาน
คลิกเมนูย่อย คณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย
  องค์ประกอบ
  ระเบียบ มวล. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ฯ พ.ศ. 2558
คลิกเมนูย่อย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  ประวัติความเป็นมา
  พันธกิจ
  ปรัชญาและปณิธาน
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์มและแนวปฏิบัติ
  แนวปฏิบัติ
  แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
27  คน  
 สถิติเดือนนี้
179  คน  
 สถิติปีนี้
12346  คน  
 สถิติทั้งหมด
86345  คน  
  IP : 54.205.176.107
20/9/2554

Slideshow images
|
    ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
  ประกาศสภามหาวิทยาลัย "แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มวล. 2559" [ โหลด 196 ครั้ง] 
  จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ [ โหลด 44 ครั้ง] 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 [ โหลด 16 ครั้ง] 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานและการ... [ โหลด 3 ครั้ง] 
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแห... [ โหลด 7 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    มุมประชาสัมพันธ์
  ขอเชิญคณาจารย์ประจำเสนอตัวเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย [อ่าน 221 ครั้ง]
  ม. วลัยลักษณ์ ยินดีต้อนรับ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี [อ่าน 192 ครั้ง]
  การประชุมร่วม ๓ สภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ [อ่าน 287 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมสนทนาประชาคมมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี มวล. [อ่าน 428 ครั้ง]
  ความคืบหน้าในการดำเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ [อ่าน 405 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ โหลด 129 ครั้ง] 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ รอบครึ่งแรกปีงบประมาณ 2556 [ โหลด 28 ครั้ง] 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ ประจำปีงบประมาณ 2555 [ โหลด 15 ครั้ง] 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ฯ รอบครึ่งแรกปีงบประมาณ 2555 [ โหลด 42 ครั้ง] 
  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2554 [ โหลด 58 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 [ โหลด 63 ครั้ง] 
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2557 [ โหลด 91 ครั้ง] 
  เอกสารประกอบวาระสภามหาวิทยาลัย 3/2557(3.2.1 และ 4.2) [ โหลด 18 ครั้ง] 
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 [ โหลด 153 ครั้ง] 
  ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 [ โหลด 61 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
    ผู้พัฒนาระบบ