หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย งานวิจัย
  โครงการวิจัย
  บทความวิจัย/วิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  แบบโครงการ (ปรับปรุง)
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2558_สำนักวิชาการจัดการ
คลิกเมนูย่อย การจัดการความรู้
  WBL workshop
  กุมภาพันธ์ 2557
  มิถุนายน 2555
  ธันวาคม 2555
  DFC4 for WMS
คลิกเมนูย่อย รายงานประจำปี 2555
  รายงานประจำปี 2555
คลิกเมนูย่อย ความทรงจำ
  ความทรงจำดี..ดี
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
173  คน  
 สถิติเดือนนี้
2939  คน  
 สถิติปีนี้
38679  คน  
 สถิติทั้งหมด
238447  คน  
  IP : 54.87.123.99
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่น
  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ทำหน้าที่... [อ่าน 85 ครั้ง]
  ขยายเวลารับสมัครโครงการค่ายเยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ 3 จึนถึง วันอังคารที่ 2 กันยายน... [อ่าน 42 ครั้ง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการ "WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา" ฟังธรรมบรรยายโดย พระ... [อ่าน 67 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ NPAEs/SMEs กับหลักเกณฑ... [อ่าน 55 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่าย WMS Champion Camp # 3 (ค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ... [อ่าน 152 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวกิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
WMS Journal of Management ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) เผยแพร่ออนไ...
วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2557) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิชาการและบทความวิจัยวิจัย ทั้ง 7 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ http://wmsjournal.wu.ac.th WMS Journal of Man... [อ่าน 25 ครั้ง]
WMS เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสวนาคณบดีประจำเดือนตุลาคม 2557 โดยมีประเด็นเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง... [อ่าน 43 ครั้ง]
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน WMS Journal of Management
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 อาจารย์และบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดยอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา รองคณบดีและบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิธีการดำเ... [อ่าน 37 ครั้ง]
ดร.พิมพ์ลภัส ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยวเป็นวิทยากรเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ...
ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสวนาในงานวันท่องเที่ยวไทย ท่องเที่ยวโลก “การ... [อ่าน 27 ครั้ง]
WMS จัดการสัมมนาประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สำนักวิชาการจัดการ ( WMS) ได้จัดการสัมมนาประจำปี 2557 สำหรับบุคลากรของ WMS ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 12 กันยายนเป็นการสัมมนาที่อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการนำเ... [อ่าน 40 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  โครงการฝึกอบรม "การวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างด้วยโปรแกรม LISREL" [อ่าน 22 ครั้ง]
  บริษัท เลิฟ ไอแลนด์ จำกัด ประกาศรับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน [อ่าน 28 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงา... [อ่าน 33 ครั้ง]
  ขอเชิญประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร [อ่าน 29 ครั้ง]
  สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญ... [อ่าน 61 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ประชุมวิชาการนานาชาติ "การประกันคุณภาพการศึกษา" ประจำปี 2557  [อ่าน 8 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ ศิลปากรวิจัยและส... [อ่าน 12 ครั้ง]
  ขอเชิญประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [อ่าน 44 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท... [อ่าน 23 ครั้ง]
  ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 [อ่าน 52 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  โรงแรม อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ตรัง รับนักศึกษา เข้ารับการฝึกงาน [อ่าน 7 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ ป... [อ่าน 13 ครั้ง]
  โรงแรมโนโวเทลภูเก็ตรีสอร์ท รับนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ [อ่าน 16 ครั้ง]
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 132 ครั้ง]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 98 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  แบบฟอร์มการส่งข่าว [ โหลด 2 ครั้ง] 
  ใบทดลองการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา WMS [ โหลด 27 ครั้ง] 
  แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานสหกิจศึกษา [ โหลด 24 ครั้ง] 
  ฟอร์มสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 33 ครั้ง] 
  ฟอร์มขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ กรณีหลายคน [ โหลด 29 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 731 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ