หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  ขอใช้รถยนต์
  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  สรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
  แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงบพัฒนาวิชาการ กรณีไม่ยืมเงินทดรอง
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน กรณีไม่ยืมเงินและเบิกเงินเกิน 10000 บาท
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบทดลองลงทะเบียน
  รายงานสรุปประเมินผลโครงการ
  รูปแบบบทความสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชี
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุญาตจัดสอบกลางภาค
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความทั่วไป
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความวิจัย
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความทั่วไป
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความวิจัย
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  แบบโครงการ (ปรับปรุง)
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2558_สำนักวิชาการจัดการ
  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน 2557
  แผนกลยุทธ์ wms 2555 - 2559
  แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2558-2560 ปรับปรุง ณ 7 ก.ย.57
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
53  คน  
 สถิติเดือนนี้
213  คน  
 สถิติปีนี้
24689  คน  
 สถิติทั้งหมด
24689  คน  
  IP : 54.226.45.241
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
  สำนักวิชาการจัดการจัดโครงการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและการศึกษาในต่างประเทศ (WMS I... [อ่าน 249 ครั้ง]
  โครงการ “WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา” [อ่าน 136 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมบรรยายในโครงการ WMS [อ่าน 149 ครั้ง]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) [อ่าน 276 ครั้ง]
  มวล.จัดเวทีวิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นักศึกษา นักวิชาการ 32 สถาบันทั... [อ่าน 396 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่น
  บัญชีม.วลัยลักษณ์ ลงนามร่วม 17 สถานประกอบการ ส่งนักศึกษาฝึก Work-Based Learning [อ่าน 572 ครั้ง]
  ความคืบหน้าการจัดประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดกา... [อ่าน 409 ครั้ง]
  สรุปผลการจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์วลัยลักษณ์ [อ่าน 224 ครั้ง]
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2015 ครั้งที่... [อ่าน 228 ครั้ง]
  ผู้บริหาร มวล. ติดตามผลและประชุมร่วมกับผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ WBL@Koh Samui [อ่าน 143 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาที่ขอย้าย สาขาวิชาใหม [อ่าน 8 ครั้ง]
  รับนักศึกษาฝึกงาน ส.ค. 58 - มิ.ย. 59 โรงแรมรายาวดี [อ่าน 28 ครั้ง]
  โครงการ "Bond Academy 2015" [อ่าน 28 ครั้ง]
  บริษ้ท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 418 ครั้ง]
  หลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (Dean’s list)  [อ่าน 388 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  รับนักศึกษาหลายตำแหน่ง ฝึกงานโรงแรมรายาวดี [อ่าน 12 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 [อ่าน 103 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต [อ่าน 169 ครั้ง]
  โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7  [อ่าน 428 ครั้ง]
  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำง... [อ่าน 113 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ