หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
  แบบสรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  แบบโครงการ (ปรับปรุง)
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2558_สำนักวิชาการจัดการ
  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผน 2557
  แผนกลยุทธ์ wms 2555 - 2559
  แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2558-2560 ปรับปรุง ณ 7 ก.ย.57
  aaaaa
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
78  คน  
 สถิติเดือนนี้
154  คน  
 สถิติปีนี้
4749  คน  
 สถิติทั้งหมด
4749  คน  
  IP : 54.145.254.249
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
  โครงการศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ ได้จัดโครงการ Intensive... [อ่าน 20 ครั้ง]
  โครงการ HR สอนน้องรักการออม ในรายวิชา HOM-402 สัมมนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  [อ่าน 17 ครั้ง]
  สำนักวิชาการจัดการขับเคลื่อนโครงการ WBL สู่พันธกิจ Community Engagement ที่เกาะ... [อ่าน 22 ครั้ง]
  WMS Social Engagement: โคกเหล็กโมเดล [อ่าน 59 ครั้ง]
  คณะผู้บริหารจาก สำนักบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าพบปะเพื่อแล... [อ่าน 68 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่น
  รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาปี [อ่าน 60 ครั้ง]
  WMS Journal of Management ปีที่4 ฉบับที่1 (มกราคม– เมษายน 2558) ออกเผยแพร่ออนไลน... [อ่าน 74 ครั้ง]
  แถลงการณ์สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารศ... [อ่าน 87 ครั้ง]
  ม.วลัยลักษณ์ ยืนยันพร้อมเดินหน้าก่อสร้างศูนย์การแพทย์ [อ่าน 89 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  โครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 7  [อ่าน 35 ครั้ง]
  รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (กรณีผู้สำเร็จปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำง... [อ่าน 28 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  หลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (Dean’s list)  [อ่าน 307 ครั้ง]
  หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา [อ่าน 197 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ [ โหลด 11 ครั้ง] 
  ใบทดลองการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา WMS [ โหลด 92 ครั้ง] 
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชี [ โหลด 202 ครั้ง] 
  หัวข้อบทความวิชาการสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี [ โหลด 111 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ