หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนัก
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  ขอใช้รถยนต์
  ขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  สรุปรายงานการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แบบกรอกข้อมูล
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบรายงานผลการใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
  แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินงบพัฒนาวิชาการ กรณีไม่ยืมเงินทดรอง
  ฟอร์มขออนุมัติเบิกเงิน กรณีไม่ยืมเงินและเบิกเงินเกิน 10000 บาท
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบทดลองลงทะเบียน
  รายงานสรุปประเมินผลโครงการ
  รูปแบบบทความสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่1
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 1
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชี
  แบบฟอร์ม ตัวอย่างขออนุญาตจัดสอบกลางภาค
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความทั่วไป ครั้งที่2
  รูปแบบบทความสหกิจสาขาบริหารธุรกิจ แบบบทความวิจัย ครั้งที่ 2
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความทั่วไป
  ตัวอย่างบทความสหกิจสาขาบริหารธุรธุรกิจ แบบบทความวิจัย
  แบบสรุปกำหหนดการนิเทศสหกิจศึกษา
  ตัวอย่างบันทึกข้อความภายใน
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  บันทึกข้อความเสนอโครงการ
  แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2559_สำนักวิชาการจัดการ
  แบบรายงานผลโครงการ 2559
  แผนกลยุทธ์ wms 2555 - 2559
  แผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2558-2560 ปรับปรุง ณ 7 ก.ย.57
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
7  คน  
 สถิติเดือนนี้
201  คน  
 สถิติปีนี้
4849  คน  
 สถิติทั้งหมด
35324  คน  
  IP : 54.162.211.233
20/9/2554

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    กิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
  ศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม “ปั่นช้าๆ พาท... [อ่าน 524 ครั้ง]
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดโครงการ WBS Got Talent(BETAGRO GEN PLUS เสริมคนดี สร้างคน... [อ่าน 296 ครั้ง]
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่งนักศึกษารายวิชา MKT-201/MAR-201 หลักการตลาด เข้าร่วมประ... [อ่าน 283 ครั้ง]
  สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ประกอบ... [อ่าน 209 ครั้ง]
  Work-Based Learning ทฤษฎีบวกการปฏิบัติงานจริงสร้างศักยภาพการทำงานของนักศึกษาการจ... [อ่าน 161 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่น
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2015 ครั้งที่... [อ่าน 663 ครั้ง]
  ผู้บริหาร มวล. ติดตามผลและประชุมร่วมกับผู้บริหารที่สนับสนุนโครงการ WBL@Koh Samui [อ่าน 194 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาที่ขอย้าย สาขาวิชาใหม [อ่าน 76 ครั้ง]
  หลักเกณฑ์การให้เกียรติบัตรสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น (Dean’s list)  [อ่าน 445 ครั้ง]
  หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับนักศึกษาที่ขอย้ายสาขาวิชา [อ่าน 330 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ