หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลสำนักวิชา
  สารจากคณบดี
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  วัฒนธรรมองค์กร
  ติดต่อสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ความภาคภูมิใจ WMS
  ปริญญากิตติมศักดิ์
  ครูดีเด่น/อาจารย์ดีเด่น
  ศึกษิตวลัยลักษณ์
  รางวัลความสำเร็จ
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  บุคลากรประจำสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย สหกิจศึกษา
  สหกิจศึกษาทางการจัดการ
คลิกเมนูย่อย งานวิจัย
  โครงการวิจัย
  บทความวิจัย/วิชาการ
คลิกเมนูย่อย ปฏิทินการศึกษา
  ปฏิทินการศึกษาทุกชั้นปี
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลด
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับคณาจารย์และบุคลากร
คลิกเมนูย่อย แบบเสนอโครงการ
  การรายงานผลโครงการ
  รายงานผลโครงการ
  แบบรายงานความก้าวหน้า
  แบบเสนอโครงการ
คลิกเมนูย่อย การจัดการความรู้
  WBL workshop
  กุมภาพันธ์ 2557
  มิถุนายน 2555
  ธันวาคม 2555
คลิกเมนูย่อย รายงานประจำปี 2555
  รายงานประจำปี 2555
คลิกเมนูย่อย ฟอร์มการส่งข่าว
  ฟอร์มการส่งข่าว
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
90  คน  
 สถิติเดือนนี้
2762  คน  
 สถิติปีนี้
13932  คน  
 สถิติทั้งหมด
213688  คน  
  IP : 54.205.205.47
20/9/2554

:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :: สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ :: ติดต่อสอบถาม wms@wu.ac.th
Slideshow images
|
    ข่าวเด่น
  นักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และกา... [อ่าน 26 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ" ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย" [อ่าน 86 ครั้ง]
  ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อเสื้อตัวละ 300 บาท เพื่อสมทบเข้าโครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ... [อ่าน 32 ครั้ง]
  WMS ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ : บัณฑิตยุคใหม่ ใ... [อ่าน 237 ครั้ง]
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจและหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด... [อ่าน 208 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวกิจกรรมสำนัก/หลักสูตร
WMS พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนแบบ WBL ร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเ...
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Malaysian Hospitality College ประเทศมาเลเซีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The Implementation of Value Innovation in Tourism & Hospitality Human Ca... [อ่าน 70 ครั้ง]
wms ร่วมกับธนาคารโลก จัดงานบรรยายวิชาการในหัวข้อ “ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมปร...
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับธนาคารโลก จัดงานบรรยายวิชาการในหัวข้อ “ก้าวสู่ AEC: เตรียมความพร้อมประเทศไทย” ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5310 เมื่อวันที่ศุกร์ 21 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ... [อ่าน 43 ครั้ง]
wms จัดโครงการพัฒนาคุณภาบัณฑิต “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี”
หลักสูตรบัญชีจัดโครงการพัฒนาคุณภาบัณฑิต “ก้าวสู่วิชาชีพบัญชี” เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม 2557 และวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้บัณฑิตที่กำลังจะจบจากหลักสูตรบัญชีมีความพร้อมก่อนเข้าสู่วงการวิชาชีพ ซ... [อ่าน 27 ครั้ง]
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ จากการประช...
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ พร้อมโล่และเงินรางวัล 3000 บาท จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ทางการจัดการ ระดับปริญญาตรี ระดับชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ใ... [อ่าน 41 ครั้ง]
นิทรรศการ "พัฒนาการ 4 วารสาร มวล."
WMS ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาศรมวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ "พัฒนาการ 4 วารสาร มวล." ซึ่งจัดแสดงข้อมูลและรูปเล่มวารสารสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, WMS Journal of Management, Walailak Journal of Science and Technology และสารอาศรมวัฒนธร... [อ่าน 29 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวทั่วไป
  ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารและเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 11 ครั้ง]
  สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอส่งประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ [อ่าน 8 ครั้ง]
  บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด รับสมัครงาน  [อ่าน 10 ครั้ง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรบการวิจัยการเรียนการสอน [อ่าน 15 ครั้ง]
  เชิญชวนประชาสัมพันธ์โครงการบวชได้ บวชดี บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย [อ่าน 16 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชุม/สัมมนา/อบรม
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม [อ่าน 9 ครั้ง]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ [อ่าน 15 ครั้ง]
  ขอเชิญนำเสนอผลงานการประชุมงานวิจัยระดับประเทศครั้งที่ 7 (BMRC) และการประชุมผลงา... [อ่าน 15 ครั้ง]
  เชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ [อ่าน 16 ครั้ง]
  เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2557  [อ่าน 23 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา/นักศึกษา
  รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตอาสาสมัคร) รุ่นที่ ๔๖ [อ่าน 11 ครั้ง]
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 16 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการตีพิมพ์และเผยแพร่ [อ่าน 18 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  [อ่าน 21 ครั้ง]
  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 เข้าร่วม โครงการ “Leadership Development Program”  [อ่าน 26 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ดาวน์โหลดเอกสาร
  กำหนดการส่งรายงาน/บทความวิชาการสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี1/56 [ โหลด 131 ครั้ง] 
  รูปแบบรายงานสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชี [ โหลด 180 ครั้ง] 
  หัวข้อบทความวิชาการสหกิจศึกษาหลักสูตรบัญชี [ โหลด 105 ครั้ง] 
  รูปแบบบทความสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ  [ โหลด 272 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ความสำเร็จของศิษย์เก่า
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต [ โหลด 442 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202    ผู้พัฒนาระบบ