หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลสำนักวิชา
  ความเป็นมาของสำนักวิชาฯ
  แนะนำสำนักวิชา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  แผนยุทธศาสตร์
  บุคลากร
  ความภาคภูมิใจ
  เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา / สำนักวิชาฯ
  ค่านิยม
  โลโก้สำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรระดับปริญญาตรี
  เทคนิคการแพทย์
  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  กายภาพบำบัด
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
  คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
คลิกเมนูย่อย คลังความรู้สำนักวิชาฯ
  กิจกรรม KM
คลิกเมนูย่อย สังเคราะห์งานวิจัย
  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตรกายภาพบำบัด
  หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คลิกเมนูย่อย QA
  ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557
  ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
คลิกเมนูย่อย รวมลิงค์
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ศูนย์บริการการศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับอาจารย์
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
81  คน  
 สถิติเดือนนี้
3091  คน  
 สถิติปีนี้
10847  คน  
 สถิติทั้งหมด
10847  คน  
  IP : 54.211.192.223
20/9/2554

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
Slideshow images
|
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล ได้รับเชิญเป็น Reviewer [อ่าน 62 ครั้ง]
  มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ รับสมัครนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา [อ่าน 70 ครั้ง]
  บริษัท เกตเวย์ ซิติ้ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ  [อ่าน 74 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกหลักสูตร วท.ม. ชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาส... [อ่าน 151 ครั้ง]
  สำนักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม... [อ่าน 181 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    จุลสาร SAP-WU
  จุลสาร SAP [อ่าน 282 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. +66-0 7567 2104-5, +66-0 7567 2113 แฟกซ์ +66-07 567 2106    ผู้พัฒนาระบบ