หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลสำนักวิชา
  ความเป็นมาของสำนักวิชาฯ
  แนะนำสำนักวิชา
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจ
  อัตลักษณ์
  เอกลักษณ์
  แผนยุทธศาสตร์
  บุคลากร
  ความภาคภูมิใจ
  เกณฑ์การย้ายสาขาวิชา / สำนักวิชาฯ
  ค่านิยม
  โลโก้สำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร ป.ตรี
  เทคนิคการแพทย์
  อนามัยสิ่งแวดล้อม
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  กายภาพบำบัด
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร ป.โท-ป.เอก
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คลิกเมนูย่อย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
  ระบบอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม
คลิกเมนูย่อย คลังความรู้
  กิจกรรม KM
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : อาจารย์พี่เลี้ยงด้านการวิจัย SAP WU
คลิกเมนูย่อย สังเคราะห์งานวิจัย
  สังเคราะห์งานวิจัย
คลิกเมนูย่อย รวมลิงค์
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สหกิจศึกษา
  ศูนย์บริการการศึกษา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  สำหรับนักศึกษา
  สำหรับอาจารย์/บุคลากร
คลิกเมนูย่อย แบบประเมิน
  ระบบประเมิน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
19  คน  
 สถิติเดือนนี้
1087  คน  
 สถิติปีนี้
38693  คน  
 สถิติทั้งหมด
38693  คน  
  IP : 54.87.243.161
20/9/2554

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
Slideshow images
|
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพ จำนว... [อ่าน 3 ครั้ง] 
  บริษัท เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภ... [อ่าน 7 ครั้ง] 
  บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) [อ่าน 4 ครั้ง]
  หน่วยวิจัยการสาธารณสุขเชิงบูรณาการ ร่วมกับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สำนัก... [อ่าน 13 ครั้ง]
  นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดบริการวิชาการในงานทอดกฐิ... [อ่าน 42 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. +66-0 7567 2104-5, +66-0 7567 2113 แฟกซ์ +66-07 567 2106    ผู้พัฒนาระบบ