หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  1. คณาจารย์และบุคลากร
  2. อาจารย์พิเศษ
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
  คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
  คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  ตัวอย่างการเขียน proposal special project
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน
  คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project
  Template powerpoint 10 yrs walailak pharmacy
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
5  คน  
 สถิติเดือนนี้
48  คน  
 สถิติปีนี้
23165  คน  
 สถิติทั้งหมด
238166  คน  
  IP : 54.205.176.107
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  > เอกสารงานประชุมชมรมร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 19/...
  > Link การสมัครเข้าร่วมการประชุมเภสัชกรภาคใต้
  > Link ใบสมัครสมาชิกกลุ่มเภสัชกรภาคใต้
  รับสมัครนักศึกษา สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรร...
  ขอเชิญ นักศึกษาทดลองใช้ Access Pharmacy เริ่มใช้งานได้ 21 มี.ค. 2559 (นาน 1 เดื...
  จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโ...
  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559
  ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (CoP DM) ครั้งที่ 5
  ปฏิทินการสอบความรู้ทางเภสัชกรรม 1-2/2559
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันนักประดิษฐ์ 2-9 ก.พ. 2559 (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเ...
  ข้อบังคับเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา
อ่านทั้งหมด
    ประชุมวิชาการ rational drug use (Practice point for Pharmacist)
  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม [อ่าน 144 ครั้ง]
  รายชื่อสมาชิก กภต. 4/7/2559 [อ่าน 465 ครั้ง]
  ยืนยันผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 4/7/2559 [อ่าน 632 ครั้ง]
  สมัครเข้าร่วมการประชุม  [อ่าน 330 ครั้ง]
  กำหนดการ [อ่าน 282 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอผลงาน  [อ่าน 131 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับ... [อ่าน 49 ครั้ง]
  Pharmacy Running-Walking Together 8 พฤษภาคม 2559 [อ่าน 124 ครั้ง]
  แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย กระประกวดการให้คำปรึกษาระ... [อ่าน 108 ครั้ง]
  กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 126 ครั้ง]
  นศภ.วิกรานต์ ทั่วยาบัตร เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย... [อ่าน 312 ครั้ง]
  การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้าง สรรค์ชุมชน” ในระดับอุดมศึกษา [อ่าน 117 ครั้ง]
  ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช ที่ได้รับทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 255 [อ่าน 216 ครั้ง]
  เชิญนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Mind map ในงาน Thailand Memory Championships & Mind... [อ่าน 91 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึ่งจะสำเร็จการศึกษา 2557 เพื่อใช้ทุนกับกอ... [อ่าน 257 ครั้ง]
  “เภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7” [อ่าน 137 ครั้ง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp" [อ่าน 118 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำภาคการศึกษาที่... [อ่าน 132 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
 เชิญประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต (เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ... [อ่าน 144 ครั้ง]
 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุม ร้านยาปลอดบุหรี่ ในวนัที่ 18 เมษาญน 2557  [อ่าน 153 ครั้ง]
 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างเรียบง่าย  [อ่าน 121 ครั้ง]
 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับมอบโล่ “ชื่นชมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... [อ่าน 118 ครั้ง]
 100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม [อ่าน 91 ครั้ง]
 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปี  [อ่าน 91 ครั้ง]
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้บริการวิชาการเนื่องในงานภัตตาคารวิทยาศาสตร์ [อ่าน 77 ครั้ง]
 วลัยลักษณ์สู่สังคม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน  [อ่าน 66 ครั้ง]
 ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม [อ่าน 81 ครั้ง]
 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ได้เข้าร่วมนำเสนอแผนการตลาดฯ [อ่าน 225 ครั้ง]
 การประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ปีที่ 3 [อ่าน 156 ครั้ง]
 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมนำเสนอโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม [อ่าน 96 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
  การเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงให... [อ่าน 51 ครั้ง]
  นักศึกษาสามารถ download เอกสาร ในการสอบ proprosal  [อ่าน 167 ครั้ง]
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสมัครเพิ่มเติมในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ... [อ่าน 385 ครั้ง]
  Walailak J Sci & Tech เปิดรับบทความฉบับพิเศษโอกาสครบ 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ [อ่าน 218 ครั้ง]
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR [อ่าน 64 ครั้ง]
  เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมุนไพรเพื่อชีวิตครั้งที่ 4 [อ่าน 112 ครั้ง]
  ประมวลภาพ โครงการบริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7 [อ่าน 94 ครั้ง]
  ประมวลภาพ ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7  [อ่าน 110 ครั้ง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์... [อ่าน 90 ครั้ง]
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับ... [อ่าน 129 ครั้ง]
  เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceu... [อ่าน 99 ครั้ง]
  มีการเปลี่ยนแปลง Url ของ THOMSON [อ่าน 54 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ผลการพิจารณาทุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2557  [อ่าน 184 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (ชศภ.) ประจำปีการศึกษ... [อ่าน 165 ครั้ง]
  ข่าวทุนการศึกษา 1/2557 ด่วน [อ่าน 255 ครั้ง]
  ประกาศเรื่องทุนการศึกษา (รอบพิเศษ) [อ่าน 268 ครั้ง]
  ประกาศด่วน พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ตามรายชื่อแนบท้าย) [อ่าน 82 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา... [อ่าน 107 ครั้ง]
  กำหนดการสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 [อ่าน 67 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 [อ่าน 85 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2556  [อ่าน 69 ครั้ง]
  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2555 [อ่าน 105 ครั้ง]
  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 [อ่าน 92 ครั้ง]
  ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 [อ่าน 67 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    งานประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ชมรมร้านยาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมส่งเสริม... [อ่าน 53 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมการประเมินวรรณกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 [อ่าน 251 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 [อ่าน 174 ครั้ง]
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5 [อ่าน 102 ครั้ง]
  แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5 [อ่าน 68 ครั้ง]
  (ขยายการ ปิดรับสมัครเป็น 17 ก.ค. 58) หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ สมุนไพรเพื... [อ่าน 89 ครั้ง]
  เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5  [อ่าน 438 ครั้ง]
  หนังสือ สมุนไพรสยามแดนใต้ (งานประชุมวิชาการสนุนไพรเพื่อชีวิตครั้งที่ 4) [อ่าน 152 ครั้ง]
  แจ๊คผู้โค่นยักษ์ ภภ.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร [อ่าน 287 ครั้ง]
  ใช้ยาอย่างไรให้ถูกวิธี [อ่าน 116 ครั้ง]
  ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน [อ่าน 396 ครั้ง]
  การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ปกครองต่อสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ปีการศึกษา 2550 [อ่าน 39 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  The 4th CDD International Conference 2016 [อ่าน 193 ครั้ง]
  โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน (uniadvice) [อ่าน 69 ครั้ง]
  โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  [อ่าน 114 ครั้ง]
  บ้านยาสวรินทร์ นครศรีธรรมราช รับสมัครเภสัชกร เต็มเวลา [อ่าน 196 ครั้ง]
  ร้านยา ไนซ์ฟาร์ม่า รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 64 ครั้ง]
  รับสมัครอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา เป็นพนักงานองค์การของรัฐ (มห... [อ่าน 114 ครั้ง]
  โรงงาน สุพงษ์เภสัช รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 56 ครั้ง]
  บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 61 ครั้ง]
  ร้านยาฟาร์มาเอ็กซ์เพรส รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 61 ครั้ง]
  บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 46 ครั้ง]
  รับสมัครเภสัชกรประจำร้านยาที่ภูเก็ต [อ่าน 75 ครั้ง]
  บริษัทห้างยาไทย 1942 จำกัด รับสมัครพนักงาน [อ่าน 97 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    แนะนำบทความทางเภสัชศาสตร์
  บทบาทของเภสัชกรและการพัฒนายา (ดร.สมชาย สวัสดี) [ โหลด 104 ครั้ง] 
  2011 ACCF/AHA Focused Update of the Guidelines UA/NSTEMI  [ โหลด 3 ครั้ง] 
  Clinical Practice Guidelines of MRSA 2010 [ โหลด 3 ครั้ง] 
  ADA - Standards of Medical Care in Diabetes 2010 [ โหลด 3 ครั้ง] 
  Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2010 [ โหลด 3 ครั้ง] 
  Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in People With Diabetes [ โหลด 3 ครั้ง] 
  Guideline for the treatment of malarial infection [ โหลด 3 ครั้ง] 
  Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel o... [ โหลด 3 ครั้ง] 
  The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Eva... [ โหลด 3 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    รูปแบบการเขียนปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  รูปแบบการจัดทำโครงงาน [ โหลด 30 ครั้ง] 
  chapter 0-ตัวเล่มส่วนหน้า [ โหลด 26 ครั้ง] 
  chapter 1 ส่วนประกอบของโครงงาน [ โหลด 22 ครั้ง] 
  chapter 2 รูปแบบและการพิมพ์โครงงาน [ โหลด 20 ครั้ง] 
  chapter 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง [ โหลด 26 ครั้ง] 
  chapter 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม [ โหลด 19 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  รับสมัครนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 [อ่าน 52 ครั้ง]
  ช่องทาง การติดต่อเพื่อรับสมัครเข้าเรียนต่อ สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง [อ่าน 348 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื... [อ่าน 265 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
  รับสมัครเภสัชกรประจำร้านขายยา เก็ตโฮ่ [อ่าน 105 ครั้ง]
  ร้านยา Tesco lotus รับสมัครเภสัชกร ประจำสาขา ภูเก็ต ชุมพร เพชรบุรี [อ่าน 119 ครั้ง]
  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 102 ครั้ง]
  รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา [อ่าน 319 ครั้ง]
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเภสัชกร เข้าทำงาน ตำแหน่งด้านประกันคุณภาพ 10 อัตรา [อ่าน 158 ครั้ง]
  หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา [อ่าน 127 ครั้ง]
  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช รับสมัคร เภสัชกร 15 อัตรา  [อ่าน 335 ครั้ง]
  กรมปศุสัตว์ รับสมัคร เภสัชกร ตำแหน่งข้าราชการ 3 ตำแหน่ง [อ่าน 163 ครั้ง]
  บริษัท สหฟาร์รับสมัคร เภสัชกร จำนวนมาก  [อ่าน 158 ครั้ง]
  บางกอกแลป แอน คอสเมติก รับสมัคร เภสัชกร 4 อัตรา  [อ่าน 115 ครั้ง]
  Apex Health Care Pharmacy รับสมัครเภสัชกรร้านยา  [อ่าน 200 ครั้ง]
  Nida Pharma Incorporation Co.,Ltd. รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแหน่ง  [อ่าน 360 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
  ประกาศ การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม [อ่าน 109 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2016
  Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding M...
  Nano-structure, phase transition and morphology of gallic acid and xyloglucan hy...
  Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends fo...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
  Chemometric and Experimental Investigations of Organogelation Based on Beta-cycl...
  Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional iso...
  Characterization of supramolecular gels based on β-cyclodextrin and polyeth...
  Use of Pharmacologic Interventions for Breast Cancer Risk Reduction
  Sinusitis Guidelines 2013
  น้ำกัดเท้า โรคที่มากับน้ำท่วม
  Transamine กับฝ้า
  สารกัมมันตรังสี
อ่านทั้งหมด
    Publications : Drug and Cosmetic Research and Development Group 2014-2016
  Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding Mo...
  Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory an...
  Enhanced dissolution of sildenafil dry foam tablets
  The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision w...
  Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug so...
  Antioxidant individual γ-Oryzanol screening in cold pressed rice bran oil ...
  Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral...
  Curcumin - Hydroxypropyl - β - Cyclodextrin Inclusion Complex Preparation ...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ