หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรการเรียน
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  1. คณาจารย์
  2. อาจารย์พิเศษ
  3. ผู้ช่วยสอน
  4. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพ
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
คลิกเมนูย่อย สถาบันพี่เลี้ยง
  1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แบบฟอร์มปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คู่มือการเขียนโครงงานปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
9  คน  
 สถิติเดือนนี้
2139  คน  
 สถิติปีนี้
9783  คน  
 สถิติทั้งหมด
138930  คน  
  IP : 54.196.196.72
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่อย่างเรียบง่าย
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานสงกรานต์ อย่างเรียบง่าย โดยเริ่มงานเมื่อเวลา 12.00 น. สรงน้ำพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต หลังจากนั้น คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรดน้ำผู้ใหญ่ในสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ทั้งนี้ได้รับเกียร... [อ่าน 14 ครั้ง] 
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับมอบโล่ “ชื่นชมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับมอบโล่ “ชื่นชมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” จากโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ในวาระวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กา... [อ่าน 32 ครั้ง]
100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม
ขอเชิญร่วมการประชุมสมัชชาเภสัชกรรมไทย 100 ปี (พ.ศ. 2556) เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ“100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์: บทบาทเภสัชกรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 2” ณ ห้อ... [อ่าน 69 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัม... [อ่าน 2 ครั้ง] 
  รับสมัครนักศึกษาเข้า โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง  [อ่าน 6 ครั้ง] 
  ประกาศรับสมัคร โครงการประกวดงานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 [อ่าน 24 ครั้ง]
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “หมอยาอาสา พัฒนาชุมชน” [อ่าน 26 ครั้ง]
  นายวิกรานต์ ทั่วยาบัตร กับ องค์กร World Wide Opportunities on Organic Farms  [อ่าน 28 ครั้ง]
  นางสาวลลิต อรุณฤทธิเดชา กับตัวแทนประเทศไทย ใน IPSF  [อ่าน 37 ครั้ง]
  นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการ "หมอยาอาสาพัฒนาชุมชน" [อ่าน 45 ครั้ง]
  นศภ.กาญจนา สุดฤทธิ์ ได้เป็นตัวแทน มวล. เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน [อ่าน 42 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเข้า โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557” [อ่าน 35 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมทำงานในงานประชุม 74 FIP World Cong... [อ่าน 39 ครั้ง]
  นักศึกษา ชั้นปี 5 และ 6 โปรดรับทราบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบสภาเภสัชกรรม  [อ่าน 252 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
  เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม 74th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceu... [อ่าน 16 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประกาศด่วน พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 (ตามรายชื่อแนบท้าย) [อ่าน 51 ครั้ง]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา... [อ่าน 127 ครั้ง]
  กำหนดการสมัครและสัมภาษณ์ทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 [อ่าน 127 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ภาคฤดูร้อน (uniadvice) [อ่าน 62 ครั้ง]
  โครงการการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  [อ่าน 40 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    บทความวิชาการ / งานวิจัย
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
  บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด รับสมัครเภสัชกร หลาย ตำแหน่ง  [อ่าน 2 ครั้ง] 
  โรงพยาบาลทักษิณ รับสมัครงาน  [อ่าน 52 ครั้ง]
  โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รับสมัครงาน  [อ่าน 27 ครั้ง]
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ประการรับสมัครงาน  [อ่าน 25 ครั้ง]
  โรงพยาบาลศรีสวรรค์ประกาศรับสมัครงาน  [อ่าน 21 ครั้ง]
  รับสมัครบุคคลทำงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน สังกัดสำนักวิ... [อ่าน 65 ครั้ง]
  รับสมัครอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา เป็นพนักงานองค์การของรัฐ (มห... [อ่าน 126 ครั้ง]
  โรงพยาบาลเมโย ประการรับสมัครเภสัชกร  [อ่าน 85 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ