หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรการเรียน
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  1. คณาจารย์
  2. อาจารย์พิเศษ
  3. ผู้ช่วยสอน
  4. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพ
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
คลิกเมนูย่อย สถาบันพี่เลี้ยง
  1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
  คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
  คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  ตัวอย่างการเขียน proposal special project
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
11  คน  
 สถิติเดือนนี้
2422  คน  
 สถิติปีนี้
17824  คน  
 สถิติทั้งหมด
192608  คน  
  IP : 54.167.178.129
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  เอกสารสมัครเข้าระบบสอบ ครั้งที่ 1/2558 (สำหรับมหาวิทยาลัย)
  เอกสารชี้แจงการสอบวัดความรู้ และ กำหนดการสอบ ปี 2558
  ปฏิทินการสอบใบประกอบ 2558 ฉบับปรับปรุงล่าสุด
  ประกาศปฏิทินการสอบวิชาชีพเเภสัชกรรม ปี 2558
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ช่องทาง การติดต่อเพื่อรับสมัครเข้าเรียนต่อ สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง [อ่าน 205 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื... [อ่าน 162 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครเภสัชกร เข้าทำงาน ตำแหน่งด้านประกันคุณภาพ 10 อัตรา [อ่าน 83 ครั้ง]
  หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง รับสมัครผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา [อ่าน 64 ครั้ง]
  บริษัท สหฟาร์รับสมัคร เภสัชกร จำนวนมาก  [อ่าน 112 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
    Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2015
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
  Chemometric and Experimental Investigations of Organogelation Based on Beta-cycl...
  Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional iso...
  Characterization of supramolecular gels based on β-cyclodextrin and polyeth...
อ่านทั้งหมด
    Publications : Drug and Cosmetic Research and Development Group 2014-2015
  Antioxidant individual γ-Oryzanol screening in cold pressed rice bran oil ...
  Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral...
  Curcumin - Hydroxypropyl - β - Cyclodextrin Inclusion Complex Preparation ...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ