หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตร
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย บุคลากร
  1. คณาจารย์และบุคลากร
  2. อาจารย์พิเศษ
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย แบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
  คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
  คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  ตัวอย่างการเขียน proposal special project
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน
  คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
13  คน  
 สถิติเดือนนี้
157  คน  
 สถิติปีนี้
8840  คน  
 สถิติทั้งหมด
223841  คน  
  IP : 54.227.34.48
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  Link การสมัครเข้าร่วมการประชุมเภสัชกรภาคใต้
  ขอเชิญ นักศึกษาทดลองใช้ Access Pharmacy เริ่มใช้งานได้ 21 มี.ค. 2559 (นาน 1 เดื...
  จันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 สภาเภสัชกรรมร่วมแถลงจุดยืนภาคีสภาวิชาชีพด้านสุขภาพต่อนโ...
  งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล 2559
  ประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (CoP DM) ครั้งที่ 5
  ปฏิทินการสอบความรู้ทางเภสัชกรรม 1-2/2559
  เชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันนักประดิษฐ์ 2-9 ก.พ. 2559 (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเ...
  ข้อบังคับเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา
  แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเภสัชกรรม 1-2/2559
  ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการเภสัชกรรม วาระที่ 8
  The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
  ตารางการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด
    ประชุมวิชาการ rational drug use (Practice point for Pharmacist)
  ยืนยันผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ [อ่าน 32 ครั้ง]
  สมัครเข้าร่วมการประชุม  [อ่าน 39 ครั้ง]
  กำหนดการ [อ่าน 37 ครั้ง]
  ขอเชิญส่งบทคัดย่อ เพื่อนำเสนอผลงาน  [อ่าน 47 ครั้ง]
  รายชื่อสมาชิก กภต. ประจำปี 2558 [อ่าน 138 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
  Pharmacy Running-Walking Together 8 พฤษภาคม 2559 [อ่าน 63 ครั้ง]
  แสดงความยินดี นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย กระประกวดการให้คำปรึกษาระ... [อ่าน 62 ครั้ง]
  กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยจากโครงการปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 2558 [อ่าน 88 ครั้ง]
  นศภ.วิกรานต์ ทั่วยาบัตร เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย... [อ่าน 237 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
  นักศึกษาสามารถ download เอกสาร ในการสอบ proprosal  [อ่าน 137 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านทั้งหมด
    งานประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5  [อ่าน 369 ครั้ง]
  หนังสือ สมุนไพรสยามแดนใต้ (งานประชุมวิชาการสนุนไพรเพื่อชีวิตครั้งที่ 4) [อ่าน 126 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  The 4th CDD International Conference 2016 [อ่าน 134 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    แนะนำบทความทางเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
    รูปแบบการเขียนปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  รูปแบบการจัดทำโครงงาน [ โหลด 15 ครั้ง] 
  chapter 0-ตัวเล่มส่วนหน้า [ โหลด 13 ครั้ง] 
  chapter 1 ส่วนประกอบของโครงงาน [ โหลด 12 ครั้ง] 
  chapter 2 รูปแบบและการพิมพ์โครงงาน [ โหลด 11 ครั้ง] 
  chapter 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง [ โหลด 11 ครั้ง] 
  chapter 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม [ โหลด 10 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
    Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2016
  Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding M...
  Nano-structure, phase transition and morphology of gallic acid and xyloglucan hy...
  Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends fo...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
  Chemometric and Experimental Investigations of Organogelation Based on Beta-cycl...
  Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional iso...
  Characterization of supramolecular gels based on β-cyclodextrin and polyeth...
อ่านทั้งหมด
    Publications : Drug and Cosmetic Research and Development Group 2014-2016
  Protein-Protein Docking and Molecular Dynamics Simulations Elucidated Binding Mo...
  Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory an...
  Enhanced dissolution of sildenafil dry foam tablets
  The efficacy of topical spray containing Centella asiatica extract on excision w...
  Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug so...
  Antioxidant individual γ-Oryzanol screening in cold pressed rice bran oil ...
  Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral...
  Curcumin - Hydroxypropyl - β - Cyclodextrin Inclusion Complex Preparation ...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ