หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรการเรียน
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  1. คณาจารย์
  2. อาจารย์พิเศษ
  3. ผู้ช่วยสอน
  4. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพ
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
คลิกเมนูย่อย สถาบันพี่เลี้ยง
  1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
  คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
  คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  ตัวอย่างการเขียน proposal special project
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
3  คน  
 สถิติเดือนนี้
2592  คน  
 สถิติปีนี้
44563  คน  
 สถิติทั้งหมด
173710  คน  
  IP : 54.166.14.218
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุม ร้านยาปลอดบุหรี่ ในวนัที่ 18 เมษาญน 2557
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) จัดการประชุมร้านยาปลอดบุหรี่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็น เภสัชกรประจำร้านยา คณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษา ประมาณ 30 ราย เข้าร่วมการประชุมโดยมีหัวข้อที่น... [อ่าน 88 ครั้ง]
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับมอบโล่ “ชื่นชมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับมอบโล่ “ชื่นชมด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” จากโครงการค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ในวาระวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ 22 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์กา... [อ่าน 56 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
  การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่...สร้าง สรรค์ชุมชน” ในระดับอุดมศึกษา [อ่าน 45 ครั้ง]
  ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกฤชติยาภรณ์ คงธนะวานิช ที่ได้รับทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 255 [อ่าน 69 ครั้ง]
  เชิญนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน Mind map ในงาน Thailand Memory Championships & Mind... [อ่าน 37 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึ่งจะสำเร็จการศึกษา 2557 เพื่อใช้ทุนกับกอ... [อ่าน 193 ครั้ง]
  “เภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7” [อ่าน 81 ครั้ง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการ "TISCO Young Financial Planner Camp" [อ่าน 56 ครั้ง]
  ข่าวดีสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ เรื่อง การจองพื้นที่ ในงานเกษตร์แฟร์ ฟรี  [อ่าน 75 ครั้ง]
  ประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Benkulu (Unib) ประเทศอินโดนี... [อ่าน 70 ครั้ง]
  นักศึกษาที่ทำ proprosal project สามารถ download แบบ form ล่าสุด ได้แล้ว [อ่าน 47 ครั้ง]
  รับสมัครนักศึกษาเข้า โครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง  [อ่าน 59 ครั้ง]
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดทำโครงการ “หมอยาอาสา พัฒนาชุมชน” [อ่าน 48 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจ ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR [อ่าน 20 ครั้ง]
  เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม สมุนไพรเพื่อชีวิตครั้งที่ 4 [อ่าน 52 ครั้ง]
  ประมวลภาพ โครงการบริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7 [อ่าน 56 ครั้ง]
  ประมวลภาพ ค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7  [อ่าน 58 ครั้ง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์... [อ่าน 45 ครั้ง]
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงานประชุมวิชาการระดับ... [อ่าน 68 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (ชศภ.) ประจำปีการศึกษ... [อ่าน 86 ครั้ง]
  ข่าวทุนการศึกษา 1/2557 ด่วน [อ่าน 88 ครั้ง]
  ประกาศเรื่องทุนการศึกษา (รอบพิเศษ) [อ่าน 186 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  เอกสารสมัครเข้าระบบสอบ ครั้งที่ 1/2558 (สำหรับมหาวิทยาลัย)
  เอกสารชี้แจงการสอบวัดความรู้ และ กำหนดการสอบ ปี 2558
  ปฏิทินการสอบใบประกอบ 2558 ฉบับปรับปรุงล่าสุด
  ประกาศปฏิทินการสอบวิชาชีพเเภสัชกรรม ปี 2558
  ประกาศสภาเภสัชกรรม_เกณฑ์มาตรฐานเภสัชกรรมอุตสาหการ พ.ศ.2557
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านทั้งหมด
    บทความวิชาการ / งานวิจัย
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  ช่องทาง การติดต่อเพื่อรับสมัครเข้าเรียนต่อ สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง [อ่าน 64 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื... [อ่าน 64 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช รับสมัคร เภสัชกร 15 อัตรา  [อ่าน 80 ครั้ง]
  กรมปศุสัตว์ รับสมัคร เภสัชกร ตำแหน่งข้าราชการ 3 ตำแหน่ง [อ่าน 49 ครั้ง]
  บริษัท สหฟาร์รับสมัคร เภสัชกร จำนวนมาก  [อ่าน 32 ครั้ง]
  บางกอกแลป แอน คอสเมติก รับสมัคร เภสัชกร 4 อัตรา  [อ่าน 53 ครั้ง]
  Apex Health Care Pharmacy รับสมัครเภสัชกรร้านยา  [อ่าน 105 ครั้ง]
  Nida Pharma Incorporation Co.,Ltd. รับสมัครเภสัชกร 2 ตำแหน่ง  [อ่าน 127 ครั้ง]
  โรงงานสุพงษ์ เภสัช รับสมัครเภสัชกร ตำแหน่งงาน R/D และผลิต [อ่าน 70 ครั้ง]
  บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด รับสมัครเภสัชกร หลาย ตำแหน่ง  [อ่าน 62 ครั้ง]
  โรงพยาบาลทักษิณ รับสมัครงาน  [อ่าน 104 ครั้ง]
  โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน รับสมัครงาน  [อ่าน 65 ครั้ง]
  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ประการรับสมัครงาน  [อ่าน 56 ครั้ง]
  โรงพยาบาลศรีสวรรค์ประกาศรับสมัครงาน  [อ่าน 53 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ