หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย เกี่ยวกับสำนักวิชา
  1. ประวัติ
  2. สาส์นจากคณบดี
  3. ปรัชญา
  4. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  5. ติดต่อสอบถาม
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  1. ระเบียบ / ข้อบังคับสำหรับนักศึกษา
  2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าสมัคร
คลิกเมนูย่อย หลักสูตรการเรียน
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2551
  (ร่าง) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี พ.ศ.2554
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  1. คณาจารย์และบุคลากร
  2. อาจารย์พิเศษ
คลิกเมนูย่อย การประกันคุณภาพ
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553
  รายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
คลิกเมนูย่อย สถาบันพี่เลี้ยง
  1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คลิกเมนูย่อย ความร่วมมือทางวิชาการ
  Meiji pharmaceutical University, Japan
  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  โรงพยาบาลตรัง
  โรงพยาบาลทุ่งสง
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
  บริษัทอาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
  บริษัทสยามเภสัช
  เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชันแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  ร้านศูนย์รวมยา อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
  สภากาชาดไทย
  บริษัทไบโอแลป จำกัด
  ร้านดีแคร์ ฟาร์มาซี อ.เมือง จ.กระบี่
  ร้านบุ้นเม้งเซ้ง อ.เมือง จ.ชุมพร
  ร้านพัทลุงฟาร์มาซี อ.เมือง จ.พัทลุง
คลิกเมนูย่อย ปฏิทิน
  ปฏิทินกิจกรรมสำนักวิชา
คลิกเมนูย่อย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
  คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
  คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ
  คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
  ตัวอย่างการเขียน proposal special project
  แบบฟอร์มสละสิทธิ์การเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
  การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน
  คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project
คลิกเมนูย่อย เอกสารสำหรับบุคลากร
  คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือทำวิจัย
  หลักเกณฑ์การลาศึกษาต่อของพนักงานทดลองปฏิบัติงาน
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
23  คน  
 สถิติเดือนนี้
2055  คน  
 สถิติปีนี้
37587  คน  
 สถิติทั้งหมด
212371  คน  
  IP : 54.160.185.43
20/9/2554

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Slideshow images
|
    ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์
เชิญประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต (เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ...
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5 หัวข้อ ข้อกำหนดเชิงคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพฮาลาล (Quality regulation of Halal Herbal health products (Q2H)) ใน วันพฤหัสบดีที่ 6 และวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมขนอม... [อ่าน 124 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประกาศ กิจกรรมนักศึกษา
  นศภ.วิกรานต์ ทั่วยาบัตร เข้าร่วมพิธีการมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักศึกษามหาวิทยาลัยวลัย... [อ่าน 28 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษา
  นักศึกษาสามารถ download เอกสาร ในการสอบ proprosal  [อ่าน 80 ครั้ง]
  Walailak J Sci & Tech เปิดรับบทความฉบับพิเศษโอกาสครบ 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ [อ่าน 75 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    งานประชุมสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมการประเมินวรรณกรรม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 [อ่าน 142 ครั้ง]
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 [อ่าน 83 ครั้ง]
  (ขยายการ ปิดรับสมัครเป็น 17 ก.ค. 58) หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ สมุนไพรเพื... [อ่าน 69 ครั้ง]
  เรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมสมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 5  [อ่าน 318 ครั้ง]
  หนังสือ สมุนไพรสยามแดนใต้ (งานประชุมวิชาการสนุนไพรเพื่อชีวิตครั้งที่ 4) [อ่าน 77 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อ่านทั้งหมด
    ข่าวเด่นประเด็นร้อน
  ข้อบังคับเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา
  แก้ไขกำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเภสัชกรรม 1-2/2559
  ขอเชิญเลือกตั้งกรรมการเภสัชกรรม วาระที่ 8
  The 4th Current Drug Development International Conference 2016 (CDD2016)
  ตารางการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2559
อ่านทั้งหมด
    ข่าวประชาสัมพันธ์
  The 4th CDD International Conference 2016 [อ่าน 48 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    แนะนำบทความทางเภสัชศาสตร์
  บทบาทของเภสัชกรและการพัฒนายา (ดร.สมชาย สวัสดี) [ โหลด 54 ครั้ง] 
อ่านทั้งหมด
    ข่าวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
อ่านทั้งหมด
    ข่าวรับสมัครงาน
  ร้านยา Tesco lotus รับสมัครเภสัชกร ประจำสาขา ภูเก็ต ชุมพร เพชรบุรี [อ่าน 67 ครั้ง]
  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว รับสมัครเภสัชกร [อ่าน 62 ครั้ง]
  รับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา [อ่าน 277 ครั้ง]
อ่านทั้งหมด
    ข่าวสารศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์
อ่านทั้งหมด
    Publications : School of Pharmacy,Walailak university 2014-2015
  Preparation and characterization of к-carrageenan and xyloglucan blends fo...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
  Chemometric and Experimental Investigations of Organogelation Based on Beta-cycl...
  Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional iso...
  Characterization of supramolecular gels based on β-cyclodextrin and polyeth...
อ่านทั้งหมด
    Publications : Drug and Cosmetic Research and Development Group 2014-2015
  Antioxidant individual γ-Oryzanol screening in cold pressed rice bran oil ...
  Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral...
  Curcumin - Hydroxypropyl - β - Cyclodextrin Inclusion Complex Preparation ...
  Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable?
อ่านทั้งหมด
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ผู้พัฒนาระบบ