หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  
 
เมนูหลัก เมนูหลัก
คลิกเมนูย่อย แนะนำหลักสูตร
  ชื่อหลักสูตร
  ปรัชญาของหลักสูตร
  ระบบการศึกษา
  โครงสร้างหลักสูตร
  แผนการศึกษา
  แผนผังตัวต่อรายวิชา
คลิกเมนูย่อย การเรียนการสอน
  ปฏิทินการศึกษา
  ระเบียบและข้อบังคับ
  ทุนการศึกษา
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลบุคลากร
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
คลิกเมนูย่อย ข้อมูลนักศึกษา
  นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คลิกเมนูย่อย แหล่งข้อมูลช่วยเรียน
  คณิตศาสตร์
  เคมี
  ชีววิทยา
  ฟิสิกส์
  ทบทวนความรู้ ม.1-6
คลิกเมนูย่อย แหล่งข้อมูลและความรู้
  ข้อมูล (หน่วยงานภายนอก)
  คาร์บอนเครดิต
  เทคโนโลยีสะอาด
  การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คลิกเมนูย่อย ผู้ดูแลระบบ
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
คลิกเมนูยย่อย จัดการข้อมูลระบบ
 


สถิติการเข้าชม
 สถิติวันนี้
8  คน  
 สถิติเดือนนี้
215  คน  
 สถิติปีนี้
1153  คน  
 สถิติทั้งหมด
36924  คน  
  IP : 174.129.80.166
เริ่มนับ 1ต.ค. 2552

  >> ชื่อหลักสูตร
 
   

หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Bachelor of Science Degree Program in Environmental Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ  : วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Science)
ชื่อย่อ  : B.Sc. (Environmental Science)

หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม:: สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร :: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พัฒนาระบบโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ : ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์