หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม โรมแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ขอขอบคุณอ.สุนทร บุญแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ตามที่โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ มีงานเลี้ยง(งานแต่งงาน) ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ประสานงานโดยอาจารย์สุนทร บุญแก้ว) ได้นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 27 คน เยี่ยมชมการทำงานในส่วนของงานจัดเลี้ยงและได้ช่วยในงานบริการของโรงแรมฯ ซึ่งทำให้งานดังหล่าวได้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง


   วันที่ประกาศ : 06 ก.ย. 2554

+++::สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160::+++
โทร 075-672201-3 แฟกซ์ 075-672202