หน้าหลัก | ติดต่อเรา English  

  โรงพยาบาลบางประกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล รับสมัครพนักงาน

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
      ไฟล์เอกสารแนบ 

   วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2555

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช 80160
โทร. +66-0 7567 2104-5, +66-0 7567 2113 แฟกซ์ +66-07 567 2106